23 Eylül 2011 Cuma

Çin Topu ve Evliliğiniz

Cinsel sorunlar evliliğinizi olumsuz etkiler.
Evlilik, kadının ve erkeğin beraber yaşamak üzere karşılıklı anlaşma ile oluşturdukları sosyal bir kurumdur. Bu kurum sevgiyi, saygıyı, cinselliği, mutluluğu ve üzüntüyü kısacası her şeyi paylaşmayı içerir. Evlilik kadının ve erkeğin sahip olduğu temel haklardan bir tanesidir. Evliliğin toplum tarafından kabul görmesi içinde yasalar çerçevesinde onaylanması gerekir. Gelenek ve göreneklerde evliliğin oluşmasını ve yapısını etkilemektedir.
Kadının ve erkeğin sosyal yaşamdaki rolleri daha doğar doğmaz yetiştirilme tarzları ile başlar. Bu roller toplumsal ve kültürel farklara göre bazı değişikliklere uğrasalar da temelde aynı esaslardadırlar. Kadının yapı itibarı ile daha duygusal olması kolay incinip kolay sevinmesi hormonları ile ilgili olup, bu onun annelik yapabilmesi için gereklidir. Kadın adet gördüğü zaman, hamile kaldığı zaman veya doğum yaptıktan sonra fiziksel olarak aksine nazaran daha güçsüz düşer. Bunun sonucunda da erkek koruyucu ve kollayıcı olmak zorundadır.

Kadın ve erkek ilişkisindeki en önemli şey kadını kadın, erkeği erkek olarak kabul etmek ve karşı tarafın istek ve arzularına saygı duymaktadır. Çünkü daha evvel de söylediğimiz gibi daha bebeklikten itibaren farklı yetiştirilir ve farklı hissetmeye başlarız. Bir kadının bir erkeğin nasıl düşündüğünü veya bir erkeğin bir kadının niçin farklı davrandığını anlamasına bu gerçekler ışığında imkan yok gibidir. Çünkü farklı hormonlar etkisi altında olunca karşı cinsin bilemediği ve anlayamadığı duygular gelişir. Örneğin, hanımlar erkeklerin cinsel isteklerini kontrol edemediklerini ve bu konularda niçin aşırı davranışlar sergileyip devamlı ilişkide bulunmayı istediklerini pek anlayamazlar. Bir hanıma göre bu aşırı isteklilik durumu duygusuzca yapılan bir cinsel aktivitedir. Çin topu diğer ismiyle Tibet viagrası evlilikte istediğiniz ilişkiyi sağlayacaktır. Duygusuz cinsel aktivite çoğu hanım için ise yadırganıp aşağılanacak bir davranıştır. Kısacası açıklayacak olursak erkeklerde devamlı sperm (meni) üretimi vardır ve bunun depolandığı kesenin kapasitesi eğer hiç boşalma olmazsa yaklaşık dördüncü günden sonra dolar ve sanki idrar torbanız dolduğunda nasıl tuvalet arzusu duyuyorsanız ve bu ilerledikçe rahatsızlık yaratıyorsa, erkek de eğer boşalmadığı süre dört gün veya daha fazla olursa kontrolsüzce ilişki arzusu duyacak, sonuçta belki de saldırganlaşacak ve hatta istenmeyen olaylarda karşılaşılacaktır.

0 yorum:

Yorum Gönder