30 Ekim 2012 Salı

Üreme çağındaki kişiler arasında yapılan araştırmalarda, Batı toplumlarının yaklaşık %30-35′inin sigara içtiği saptanmıştır. Ülkemizde de bu oranın daha az olmadığı bir gerçektir. Çocuk sahibi olamama konusunda da Türkiye batı ülkelerini yakalamış ve kısırlık toplumumuzda % 15-20′lere varmıştır. Sigara ve kısırlık arasındaki ilişki ise çok bilinmemekte, çocuk sahibi olmak için tedavi gören çiftler arasında nadiren sorgulanmakta. SİGARANIN KADIN ÜREME SİSTEMİNE ETKİLERİ ■ Gebe kalmanın gecikmesi Sigara içen ve içmeyen yaklaşık 30.000 kadın üstünde yapılan bir araştırmada, sigara içenlerde gebeliğin, içmeyenlere göre % 42 daha geç olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sigara içen kadınlarda 12 ay süreyle gebe kakmama oranı, içmeyenlere göre % 54 daha fazla bulunmuştur. ■ Yumurta kapasitesinin azalması Sigara içenlerde menopoz, içmeyenlere oranla 1 ile 4 yıl daha erken olmaktadır. Yumurtalık rezervini gösteren FSH hormonu genç kadınlarda yapılan araştırmalarda, sigara içenler arasında içmeyenlere oranla daha yüksek bulunmuştur. Bu durum sigaranın gençlerde bile yumurta rezervini azalttığını göstermektedir. ■ Genetik bozukluk Tütün mamullerinin etkisiyle, insan üreme hücrelerin tüm genetik materyalinde bozukluklar olduğu saptanmıştır. Sigara içen hamilelerin bebeklerinde Down sendromuna rastlanma oranı içmeyenlere göre artmıştır. ■ Gebeliğe etkileri Hem doğal gebeliklerde hem de tüp bebek gebeliklerinde sigara içimi, erken düşük oranının artışıyla bağlantılı bulunmuştur. Ayrıca sigara içmek vaginal enfeksiyonların (bakteriyel vajinozis) artmasına sebep olarak, erken doğumu da tetikleye-bilir. Ektopik (dış) gebelikler de günlük içilen sigaranın artışına bağlı olarak artmaktadır. ■ Tüp bebek tedavisi başarısına etkileri Sigara içmeyen kadınların tüp bebek tedavisinde içenlere oranla % 79 daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Sigara içenlerin hamile kalmak için, içmeyenlere göre ortalama iki kez daha fazla tüp bebek tedavisi denemek zorunda kaldığı ortaya konulmuştur. SİGARANIN ERKEK ÜREME SİSTEMİNE ETKİLERİ Sigaranın spermin sayı ve hareketini azalttığı, ayrıca yapısal bozukluklara da neden olduğu tespit edilmiştir. Toplumumuzda erkeklerin daha yoğun sigara içtiği göz önüne alınırsa, sigara içmeyen kadınların eşlerinin içtiği sigaradan etkilenmesi kaçınılmazdır. Pasif içicilikten zarar görme oranı yapılan çalışmalarda, hemen hemen sigarayı kişinin kendisinin içmesiyle eşdeğer bulunmuştur. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ■ Araştırmalara göre toplumdaki kısırlık oranının % 13′ü sigara kaynaklıdır. ■ Sigara üreme fonksiyonlarının kaybına yol açmakta ve menopoz yaşını bir ile dört yıl arasında öne çekmektedir. ■ Sigara içenlerde düşük yapma ve dış gebelik olma oranları artmaktadır. ■ Üreme hücreleri olan yumurta ve sperm hücrelerinin genetik yapısı sigara tarafından bozulmaktadır. ■ Yapılan çalışmalarda sigara içenlerin içmeyenlere göre yaklaşık iki kat daha fazla tüp bebek tedavisine gereksinimi olmaktadır. ■ Spermin sayısı, hareketi ve yapısı sigaradan olumsuz etkilenmektedir. Erkek kısırlığı üstüne etkileri için çalışmalar sürmektedir. ■ Pasif içicilik kişiye neredeyse sigarayı kendisi içmiş kadar zarar verebilmektedir.